Laatste nieuws

Corona treft ook Nepal
April 2021: Ook in Nepal geldt opnieuw een lockdown en torenhoge besmettingscijfers. Dat heeft grote gevolgen voor families, scholen en het openbare leven. Wij houden de berichten in de gaten en ondersteunen waar mogelijk. Lees hier meer voor de laatste informatie op de pagina van Nepal Development Academy.

Google Site verandert...
Deze site is vanwege de kosten met Google sites (gratis) gemaakt. Zo besparen wij kosten. Google heeft echter aangegeven dat de ondersteuning per 1 september 2021 vervalt en dat de site moet worden omgezet. Dat levert een probleem op, want de hele look en feel van deze site zal daardoor veranderen. We zoeken naar een oplossing...

Jaarverslag 2020 en formulier ANBI
1 mei 2021: Het jaarverslag van 2020 is bij het tabblad "financiën" in te zien. Dit jaar hoort daar ook een standaardformulier bij. Deze is ook te vinden onder het tabblad financiën. 

Jaarverslag 2019
1 maart 2020: Het jaarverslag van 2019 is bij het tabblad "financien" in te zien.

Herstelwerkzaamheden terrein gereed
juni - juli 2019. Door verschuivingen van de terrassen op en rond het schoolgebouw, is er versteviging aangebracht om te voorkomen dat de terrassen verder afbrokkelen. Werklieden zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om dit voor de hevige regenval in de zomer gereed te maken:


De wachtplek voor ouders die hun kinderen van school komen halen, is ook meteen aangepakt. Zo blijven zij ook droog als het regent (foto midden). De school is na een aantal weken zomervakantie inmiddels weer open. In twee lokalen is de vloerbedekking vervangen (foto onder links). Dat was hard nodig en lag er inmiddels alweer 13 jaar in!
Jaarverslag 2018 beschikbaar
Het jaarverslag van 2018 is op de pagina "financiën" te vinden. Ook vind u daar een bestand met een aantal officiële gegevens van de stichting. Daarin staat onder andere het beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling (zie ook hier). In ieder jaarverslag geven wij een overzicht over de belangrijkste uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar en gaan wij in op de belangrijkste doelen voor het komende kalenderjaar. 

Sponsoren gezocht voor DSW Bruggenloop!
Zondag 9 december doet Tomas Laar mee met de DSW Bruggenloop in Rotterdam. Het klassieke 15 km parcours van de Bruggenloop gaat over 6 bruggen in Rotterdam waaronder de bekende Willemsbrug en de Van Brienenoordbrug. Hij doet mee uit eigen Initiatief maar wil graag van de gelegenheid gebruik maken om geld in te zamelen voor Stichting Sanumaya!

Daarom vraag hij iedereen die dit leuk vindt een bijdrage te doneren zodat de kinderen in Nepal zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Onderwijs is immers het begin van vooruitgang en ontwikkeling. Rekeningnummer staat bij contact op deze site.

November 2018, update uit Nepal
We have just finished our long holiday of great festival Dashain and next festival Tihar is coming near. The school will close for 5 days for Tihar. Students are very excited to celebrate Tihar with lights and flowers. They are getting information of Tihar and learned Tihar songs as well from their teachers. Teachers are going to show them puppet show of Tihar. The school garden is now full with flowers, looking very beautiful.

School is running well. It has already completed half year of this academic session. Teachers and students are doing their best and enjoying their work in a very good environment of the school. Once a week we all teachers have meeting together  to share new ideas with eachother of playway teaching methods and we will revise our training lessons also which are given by the foreign volunteers.

oktober 2018:
Het is weer Dasain in Nepal. Op school werd het gevierd met een dans in feestelijke kostuums!

april 2018:
We zijn erg blij met de bijdrage van Laurien en Mollie, die fantastisch werk doen op school. Leena zegt: "We are having a very good training from Mollie and Laurien. We are very impressed." 

 

april 2017:
Het jaarverslag van 2016 staat weer online. Het is te vinden onder de menubalk "financiën". 

december 2016:
De nieuwsbrief komt er weer aan! Hou de brievenbus in de gaten!

29 september t/m 15 oktober 2016:
De 13v6 klas uit Rotterdam is voor hun ideële stage voor 17 dagen in Nepal. In Nepal hebben zij gewerkt aan de fundering van 1 van de ingestorte huisjes in Telkot. Het huisje was ingestort na de aardbeving van 25 april 2015. Zoals op de foto's te zien is, werd er zware fysieke arbeid aan de dag gelegd en is de fundering nu klaar. De nepalezen zullen het werk verder afmaken met geld dat voor de aardbeving was ingezameld.
Maart 2016:
Het jaarverslag van 2015 staat online. Klik hier.

Zomer 2015:
Korte termijn noodhulp

Veel bij het project betrokkenen hebben vanwege de aardbevingen die Nepal op 25 april en 12 mei 2015 hebben getroffen hulp nodig bij de huisvesting en andere eerste levensbehoeften. Om die reden leverenen we op de korte termijn - nu - in de dorpen rondom de school ook primaire levensbehoeften als medicijnen, voedsel en zeilen (ter beschutting tegen de regen). Hulp die elke dag urgenter wordt omdat de regentijd er aankomt. (Naar verwachting begint de regentijd dit jaar rond 12 juni Kathmandu en omgeving). 

Middellange termijn

Naast deze directe noodhulp gaan wij op de middellange termijn vanuit de school structureel bijeenkomsten organiseren die zich - vooral voor de jeugd - richten op het verwerken van alle trauma’s die zij nog steeds dagelijks oplopen. Hierbij streven wij ernaar om ook zoveel mogelijk scholieren van andere scholen te bereiken en bij onze bijeenkomsten te betrekken. Het gaat om een combinatie van het opzetten en begeleiden van groepsgesprekken, waarbij voor diegenen die daar behoefte aan hebben vervolgens verdere hulp aangeboden zal worden. 

Lange termijn

Naast de hulp op de korte- en middellange termijn zetten wij ons in om ook op de lange termijn bij te dragen aan een structurele oplossing voor de kinderen en hun families. Zij zijn helaas niet in staat om op eigen kracht de veilige omgeving (woning) te creëren die er voor de aardbeving voor hun kinderen was. Naast het kunnen blijven bieden van goed onderwijs gaan wij hen helpen bij de wederopbouw van hun woningen.
Update 18 mei 2015

Nadat een tweede aardbeving met een kracht van 7.3 op de schaal van Richter Nepal getroffen heeft, zit de schrik er nog steeds goed in. Nog altijd leven veel Nepalezen buiten uit angst voor nog een beving/naschok en ook door het dreigende instortingsgevaar van gebouwen.  
Het kinderhuis staat er nog steeds goed bij, maar Parinita leeft met de kinderen veel buiten/elders, omdat de huizen rondom het kinderhuis op instorten staan. 
De school heeft scheuren en deuren en ramen openen niet meer zoals voorheen, maar lijkt goed te repareren. De huizen van leerlingen uit het omliggende dorp zijn weggevaagd. Er is veel verdriet en onzekerheid mbt de toekomst. Veel Nepalezen hebben nog geen idee hoe het leven weer op te pakken en met het verlies om te gaan. 

Zie de onderstaande foto's. Ze geven een goede indruk van de vele gebouwen die op instorten staan. Dit is rondom het kinderhuis.


Inmiddels is er 24.524 euro aan de stichting gedoneerd voor de wederopbouw. Een geweldig bedrag dat wij goed gaan gebruiken voor het herstel van huizen van leerlingen, leraressen, dorpsbewoners en andere betrokkenen bij het project. Uiteraard zal ook de schade aan school hersteld moeten worden. 

Begin mei: Huizen rondom de school onbewoonbaar verklaard...

Een van de leraressen die bij ons werkte (Satyadevi Lamichhane), maar inmiddels naar Chitwan is verhuisd (en waar de schade meevalt), stuurde ons deze foto's van haar ouders. Het huis zit vol met scheuren. Het huis is door de bouwkundige onbewoonbaar verklaard. Bovendien zijn er nog altijd naschokken, waardoor zij niet in het huis, maar onder plastic eten en slapen, in verband met instortingsgevaar.

School toch beschadigd door aardbeving... zie de scheuren!29 april 2015. Help mee!
Yanneke is inmiddels met Saar en Ishana in Nederland. Na overleg met elkaar vragen wij concreet te helpen met het inzamelen van geld voor: tenten, eten en bouwmaterialen. In de omgeving van Nagarkot kan er op die manier met de wederopbouw begonnen worden. Een financiële bijdrage kan naar Stichting Sanumaya ovv 'aardbeving' worden overgemaakt, IBAN: NL18 INGB 0004538423. Later wordt er gezocht naar vrijwilligers die willen en kunnen helpen, maar daarover later meer. 

25 april 2015, 11.50 uur lokale tijd: enorme aardbeving treft Nepal

Op 25 April om 11:50 lokale tijd werd Nepal opgeschrikt door een enorme aardbeving op 100 km ten NW van Kathmandu in het Lamjung district, met een kracht van 7.9 op de schaal van Richter (= M 7.9). Na de grote klap zijn er nog vele tientallen ‘naschokken’ gevoeld, in en rond Kathmandu, soms met M 6.7,  hetgeen nauwelijks een ‘naschok’ genoemd kan worden maar eerder een volwassen aardbeving. Er zijn duizenden doden – hoeveel precies moet de komende dagen uitwijzen. Sommigen delen van het land zijn onbereikbaar, telefoon is uitgevallen, wegen vernield. Een groot deel van Kathmandu ligt in puin, of gebouwen staan op instorten.  Met name is een groot deel van de oude tempels ingestort. De schade is enorm, het zal vele jaren duren voordat – naar wij hopen – de stad is hersteld in oude glorie.

En ons project?

De kinderen van school en het kinderhuis, docenten, medewerkers en Yanneke en Oasis zijn ongedeerd. De afgelopen dagen is er contact met hen geweest. Het kinderhuis is onbeschadigd en staat overeind. Ook de school staat nog fier overeind. Op het moment van de aardbeving was er niemand op school (zaterdag = holiday), wel hebben omliggende huizen de aardbeving niet overleeft. 

Kerst 2014; de nieuwsbrieven zijn weer verstuurd!
Klik hier voor de online versie

2 t/m 18 oktober. Leerlingen van het Rudolf Steiner College uit Rotterdam in Nepal!
In oktober 2014 is de 13v6 klas van het Rudolf Steiner College in Nepal geweest om zich in te zetten voor met name het kinderhuis van Sanumaya. Dit huis werd helemaal opnieuw geverfd en daar waren ze in Nepal erg blij mee. Via deze link kunnen hun verslagen en belevenissen worden gevolgd. Ook verkochten zij Nepalese sjaals. Uit de brief die zij bij de sjaals voegden: 
"Door de koop van de sjaal deed u eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats kocht u een mooi product in de kleur die wij hopelijk goed hebben vertaald. In de tweede plaats ondersteunde u met de koop de lokale economie in Nepal en ontstond er werk voor de Nepalezen. In de derde plaats stelde u door de koop ons in staat naar het land af te reizen en gedurende een week bezig te zijn met de school en met name het kinderhuis van Stichting Sanumaya in Bhaktapur. Het kinderhuis hebben wij helemaal opnieuw geverfd. Ook brachten wij kleren en spelletjes mee naar het kinderhuis en schonken wij aan de school nieuw papier, ballen, teken- en schildermaterialen en verschillende zelfgemaakte poppen van leerlingen van klas 5 van de Vrije School Vredehof in Rotterdam".


10 Mei 2014: Ernst en Ruth Cooiman, 40 jaar getrouwd!
Op 10 mei 2014 vierden Ernst en Ruth dat zij al 40 jaar man en vrouw zijn. In de Laurenskerk werd iedere gast getrakteerd op prachtige muziek van de Laurenscantorij en van De Coolsingers. Ernst en Ruth wilden geen kado's. In plaats daarvan stonden er in de kerk collectebussen voor onze stichting. Het was niet alleen een geweldige avond, het leverde de stichting ook 2000 euro op!

Maart 2014:
Help mee om samen met de Bron in Nieuwerkerk aan den IJssel het dak van de Karuna school in Nepal te renoveren en te vernieuwen! 
December 2013: activiteit persoonlijke verzorging op school

On 20th Dec. in Karuna School we did a program of ‘brushing teeth’ with the children to make them aware in personal cleanliness. We asked every child to bring their toothbrush from their home to brush teeth in school program. On the program we told a story of ‘Why should we brush our teeth everyday?” and we did different activities related with this. At last we all teachers and students brushed our teeth together by teaching them the way of brushing teeth and told them to brush twice a day everyday. To encourage the children to clean their teeth everyday, we gave toothpaste as a gift to everybody.


December 2013: Yomari Punhi wordt gevierd in het kinderhuis

Festival ‘YOMARI PUNHI’ werd gevierd door de kinderen in het kinderhuis. Zie hieronder het verslag en foto's van de lekkernijen:


This festival is enjoyed especially after the storage of rice paddy harvesting. Only the Newar tribes all around Nepal does puja or worship. During this festival Newari people makes special food made of new harvested rice called ‘Yomari’. They make oval shape mo mo type bread which contains black sugar (Chaku), milk sweets and black lintel paste inside. They perform puja in the storeroom of paddy rice with those breads after the full moon rise. During this night people especially children visit from door to door in the locality asking to share the bread amongst them and family present those breads to the children too, like this Newar people pay respect the paddy rice.

On 17th Dec. all the children of children home celebrated this festival ‘Yaw Marhi Punhi” on full moon day by doing puja and eating Yomari for dinner. The house parent ‘Parinita’ made ‘Yomari’ with the help of her mother and sister-in-law for the children.

   
 
September 2013

Tien leerlingen van het Rudolf Steiner College (v6 klas) zijn van 4 oktober t/m 22 oktober naar het dak van de wereld geweest om de Karuna school op te knappen en les te geven aan de Nepalese leraressen. Wil je weten hoe ze het gehad hebben en meer foto's bekijken, klik dan hier!: 

    

Augustus 2013

Het budget voor het komende kalenderjaar in Nepal is vastgesteld. In Nepal zal 25% van het budget bij elkaar gebracht moeten worden, de andere 75% is voor rekening van Sanumaya.

 

April 2013

Het nieuwe schooljaar is weer gestart, met twee nieuwe nursery klassen!


September 2012

Het budget voor komend jaar ligt totaal op ruim 2,4 miljoen Rupees, dit staat gelijk aan ongeveer 23 duizend euro. In augustus wordt dit altijd opgesteld. Dat heeft te maken met de andere kalender in Nepal en de wet-en regelgeving. Sanumaya probeert de school en het kinderhuis - ook financieel - onafhankelijker te maken. Daarom wordt de bijdrage die in Nepal bij elkaar gebracht moet worden steeds een beetje hoger. Voor het komend jaar is dat 30%. Voor 70% van het budget zorgt Sanumaya. Om dit ieder jaar weer voor elkaar te krijgen, zijn wij steeds op zoek naar donateurs. Weet u iemand of een leuk project waar wij aan deel kunnen nemen? Neem dan contact met ons op!

  

September 2011

Het gaat goed in Nepal! De kinderen hebben het erg naar hun zin, zowel op de Karuna school als in het nieuwe kinderhuis. In het kinderhuis wonen nu 10 kinderen en op school zijn een aantal nieuwe docenten aangetrokken na het vertrek van Satya Lamichhane. Zij worden opgeleid om in de stijl en filosofie van de Karuna school les te geven en zoals we van Leena begrijpen, lukt dat erg goed. Ook blijft het leuk om de ouders aan de spelletjes te onderwerpen die de kinderen dagelijks doen. De parents meetings zijn hierdoor erg leuk en waardevol.

 

In augustus zijn de jaarlijkse besprekingen over het budget geweest. Hoewel Sanumaya garant staat voor het budget van komend jaar 17,5 duizend euro, is het belangrijk dat er ook in Nepal over inkomsten wordt nagedacht zoals hier in het hotel van Yanneke en Oasis in Nagarkot.

  

1 April 2011

Afgelopen week is het kinderhuis met een grote ceremonie (puja) geopend! De foto's hiervan hebben wij nog niet ontvangen, maar hieronder alvast wel een paar foto's van de bouw (november 2010).