De Stichting

Stichting Sanumaya is op 16 maart 2004 opgericht door Sebastiaan Cooiman, Yanneke Jitta en Annerieke Cooiman-Laar.

 

Sebastiaan en Annerieke gaven in 2001 een half jaar engelse les op een school in Nagarkot. Na deze ervaring wilden zij zich graag verder inzetten voor kinderen en het onderwijs in Nepal. Om die rede richtten zij Stichting Sanumaya (kleine liefde) op, met de volgende doelstelling:

De stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nepal en kinderen een thuis te bieden die dat, om wat voor reden dan ook, niet hebben.

Sanumaya financiert de Karuna school in Telkot en het kinderhuis Children of the Universe in Bhaktapur. In eerste instantie realiseerde Stichting Sanumaya de bouw van de school (2005) en het kinderhuis (2010). En nu voorzien we in de lopende kosten voor beide projecten.  
Ook probeert zij andere scholen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat kan fysiek door muren en plafonds op te knappen, maar ook inhoudelijk door leraressen te ondersteunen bij het volgen van verschillende trainingen.
Het is ons voornemen in de toekomst ook (getalenteerde) studenten en leerlingen te helpen bij hun opleiding, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Onderwijs is immers het begin van vooruitgang en ontwikkeling. Wilt u ons helpen bij dit werk? Neem dan graag contact met ons op, of kijk bij sponsoring hoe u kunt helpen. 
 
Beloningsbeleid
Het werk dat door de bestuursleden wordt verricht, is vrijwillig. Wilt u meer lezen over de doelstelling en/of het jaarverslag waarin de beleidsdoelen worden vermeld, kijk dan onder de knop bij financiën en download het bestand!