Financiën

 

Hier vindt u de jaarverslagen van Stichting Sanumaya. Hierin is ook de financiële verantwoording opgenomen. Stichting Sanumaya is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI. Dat betekent dat u uw giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Wij hebben de plicht om, sinds 01-01-2013, onze jaarverslagen openbaar te maken. Dit deden wij altijd al, maar hierbij officieel via deze (vernieuwde) site.

 
Stichting Sanumaya staat sinds 01-01-2008 geregistreerd met dit anbi (RSIN) nummer: 813197296.
 
Deel 1 van de verantwoording van het geld dat naar aanleiding van de aardbeving is overgemaakt, vindt u hieronder (als bijlage).